PROVINCIAAL BLADKennisgeving verlenging beslistermijn - reguliere procedure Wabo - milieuneutraal veranderen - plaatsen en in gebruik nemen zaagtafel en twee lasapparaten, Nieuwe Waterweg 1 Oss, Z/206264

Bekendmaking voor Natuur en milieu | Organisatie en beleid in Noord-Brabant

Geplaatst op Lokaalnieuwsoss.nl op: 08-11-2023

  1. Bekendmakingen Oss
  2. PROVINCIAAL BLADKennisgeving verlenging beslistermijn – reguliere procedure Wabo – milieuneutraal veranderen – plaatsen en in gebruik nemen zaagtafel en twee lasapparaten, Nieuwe Waterweg 1 Oss, Z/206264

Natuur en milieu | Organisatie en beleid Nieuwe Waterweg Oss Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen provincie Oss

November 2023, 's-Hertogenbosch Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn voor een aanvraag voor een vergunning van de Nieuwe Waterweg Handel en Overslag B.V. met maximaal 6 weken te verlengen. De aanvraag betreft het plaatsen en in gebruik nemen van een zaagtafel en twee lasapparaten op de locatie Nieuwe Waterweg 1 te Oss. Aan deze procedure is het kenmerk Z/ 206264 gekoppeld. Bij correspondentie graag dit kenmerk vermelden. Correspondentie middels e-mail kunt u richten aan info@odbn.nl.

Unknown

 Lokaalnieuwsoss.nl Redactie

Lokaalnieuwsoss.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Oss. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Oss

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.