GEMEENTEBLADUitgebreide procedure omgevingsvergunning ontwerpbesluit, Hoolbeemdweg 52 Oss

Bekendmaking voor Natuur en milieu | Organisatie en beleid in Oss

Geplaatst op Lokaalnieuwsoss.nl op: 08-11-2023

  1. Bekendmakingen Oss
  2. GEMEENTEBLADUitgebreide procedure omgevingsvergunning ontwerpbesluit, Hoolbeemdweg 52 Oss

Natuur en milieu | Organisatie en beleid Hoolbeemdweg Oss Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Oss

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oss maken bekend dat zij van plan zijn de volgende omgevingsvergunning milieu te verlenen. Voor: het veranderen van een varkenshouderij Locatie: Hoolbeemdweg 52, 5345 DZ OssZaaknummer: Z/167840 (ODBN) en ZKN 1001652 (gemeente)Datum terinzagelegging: 7 november 2023De aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt tevens beschouwd als een melding Activiteitenbesluit milieubeheer. ZienswijzeOver het ontwerpbesluit kan een ieder gedurende 6 weken zienswijze indienen. De termijn voor het indienen van zienswijzen begint op de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. De zienswijze kan worden verzonden aan de ODBN, Victorialaan 1, 5213 JG 's-Hertogenbosch. U kunt dit ook middels een ondertekende brief mailen naar info@odbn.nl. Inzage en inlichtingen Het ontwerp met bijbehorende stukken is tot en met 19 december 2023 in te zien via www.officielebekendmakingen.nl ('Bekijk documenten'|Details). Heeft u vragen over het ontwerpbesluit? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Brabant Noord, via telefoonnummer 088 7430 000 of e-mail info@odbn.nl. Vermeld daarbij het zaaknummer. Wilt u de stukken fysiek inzien? Dan kunt u ook de gemeente benaderen.

Unknown

 Lokaalnieuwsoss.nl Redactie

Lokaalnieuwsoss.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Oss. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.