PROVINCIAAL BLADKennisgeving aanvraag - reguliere procedure Wabo - Bouwen van een muur van legioblokken en wijzigen van de opslaglocatie voor A-hout, Waalkade 75 Oss, Z/208972

Bekendmaking voor Natuur en milieu | Organisatie en beleid in Noord-Brabant

Geplaatst op Lokaalnieuwsoss.nl op: 10-11-2023

  1. Bekendmakingen Oss
  2. PROVINCIAAL BLADKennisgeving aanvraag – reguliere procedure Wabo – Bouwen van een muur van legioblokken en wijzigen van de opslaglocatie voor A-hout, Waalkade 75 Oss, Z/208972

Natuur en milieu | Organisatie en beleid Waalkade Oss Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen provincie Oss

Oktober 2023, 's-Hertogenbosch Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij van PreZero Recycling Services Zuid B.V. een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben ontvangen. De aanvraag betreft het bouwen van een muur van legioblokken om de opslaglocatie voor ongebroken A-hout en het wijzigen van de opslaglocatie voor ongebroken A-hout binnen de inrichting aan de Waalkade 75 in Oss.De ingediende aanvraag ligt niet ter inzage en staat op dit moment niet open voor bezwaar en beroep. Wij wijzen erop dat de publicatie van de ingekomen aanvraag NIET betekent dat vergunning wordt verleend of zal worden geweigerd. Eventuele besluiten zullen te zijner tijd worden gepubliceerd, waarna de mogelijkheid bestaat bezwaar te maken en beroep in te stellen. Aan deze procedure is het kenmerk Z/208972 gekoppeld. Bij correspondentie graag dit kenmerk vermelden. Correspondentie middels e-mail kunt u richten aan info@odbn.nl.

Unknown

 Lokaalnieuwsoss.nl Redactie

Lokaalnieuwsoss.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Oss. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Oss

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.